Contract cu Casa Națională de Asigurări Sănătate București.

http://www.cnas.ro/casmb/

În condițiile impuse de contractul cadru, la Ai Cardio pot fi gratuite următoarele servicii medicale:

 • consultația cardiologică
 • monitorizarea ambulatorie automata a tensiunii arteriale (MAATA 24 ore)
 • monitorizarea parametrilor hemodinamici prin metoda bioimpendantei toracice
 • control in interval valabilitate bilet trimitere

Toate investigatiile se fac numai pe baza de programare prealabila si la decizia medicului cardiolog.

Actele necesare:

 1. Biletul de trimitere către specialitatea CARDIOLOGIE eliberat de medicul de familie s-au de la alți specialiști
 2. Cardul de sănătate sau adeverință valabilă în lipsă cardului de sănătate
 3. Status de asigurat valabil la momentul consultației (se verifică în SIUI la momentul prezentării) http://siui.casan.ro:82/Asigurati/

Se pot prezenta pacienții asigurați prin Casa Natională de Asigurari de Sănătate atât din București cât și din alte județe sau cei asigurați prin OPSNAJ.

În urma consultației prinCasa Natională de Asigurari de Sănătate, pacientul primește scrisoare medicală tip (ANEXA 43); În funcție de caz se pot elibera bilete de trimitere către laborator sau alte specialități. Pacientul poate primi rețeta compensată dacă medicul decide o modificare de tratament.

Drepturile asiguraților

 1. Să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și a contractului-cadru;
 2. Să fie inscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din alta localitate;
 3. Să iși schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
 4. Să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
 5. Să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 6. Să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 7. Să beneficieze de servicii medicale în ambulatoriu și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 8. Să beneficieze de servicii medicale de urgență;
 9. Să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;
 10. Să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
 11. Să beneficieze de dispozitive medicale;
 12. Să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 13. Să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
 14. Să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
 15. Să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

Obligațiile asigurațiilor:

 1. Să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 2. Să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 3. Să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
 4. Să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
 5. Să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 6. Să aiba o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
 7. Să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 8. Să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Sursa: http://www.cnas.ro/page/drepturile-si-obligatiile-asiguratilor.html

În perioada 1-7 Mai 2024 echipa AICardio este în concediu! Vă dorim Sărbători Fericite!